Kvadrat

Kvadrat er en av gruppene på Hav, og består pr. 15. august av 12 barn født i 2015 og 2016.

I begynnelsen av det nye barnehageåret starter vi med tilvenning av nye barn og å inkludere alle i den nye kvadrat gruppen. Vi har fokus på at barna skal bli trygge, kjent med de andre barna og oss voksne. Personalet har særlig fokus på relasjonsbygging med de yngste barna. Vi vil også jobbe med rutiner, slik at barna får trygghet og forutsigbarhet gjennom barnehagehverdagen.

Våre barn er fremdeles ganske små. Vi vil derfor først ha fokus på at barna skal få dekket sine primærbehov (trygghet og omsorg, mat, stell og søvn), frisk luft og felles opplevelser gjennom samlingsstund og lek. På Kvadrat er leken i fokus.

Leken er barns viktigste aktivitet og uttrykksform. Gjennom leken utvikler barn seg sosialt, motorisk, språklig og kognitivt. Vårt mål er å støtte opp om leken, slik at barna får utvikle seg i forhold til sitt utviklingsnivå. Lek skaper trivsel og glede. Læring foregår i barns daglige samspill med andre, og blir derfor utviklet gjennom leken (Jfr. årsplan Bygnes Vitenbarnehage 2018/ 19)

Dagsrytmen på kvadrat:

06.45 – 0 8.30 Frokost og fri lek på Hav

08.30 – 09.00 Lek på Hav

09.00 – 09.15 Samlingsstund/ evt. før måltid

09.00/ 09.30 – 10.30 Utelek

10.30 -11.15 Lunsje

11.15 – 12.00 Bleieskift og legging

11.15 – 14.00 Lek

13.30 – 14.00 Bleieskift

14.00 Ettermiddagsmåltid

Resten av dagen har vi lek inne, evt. ute om vi ikke har vært ute på formiddagen. Barnehagen stenger kl 16.30.