Hvorfor velge oss

Bygnes Vitenbarnehage ligger midt i naturen med både skog, sjø og vann i nærmiljøet. Fotvannet og industriområde på Bygnes ligger i kort gåavstand og gir oss mange unike  muligheter til ulike turer, spennende prosjekter og samarbeid.

Foreldre og barn skal være trygge på at vår barnehage er et godt sted å være, både fysisk og psykisk. Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det enkelte barn blir ivaretatt. Gjennom samspillet med omsorgspersoner og lekekamerater skal barnet bli stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske med et positivt selvbilde. 

Personalet i Bygnes Vitenbarnehage har gjennom flere år jobbet med temaer knyttet til å lage en realfaglig ramme rundt det som skjer i barnehagen for å bygge på barns nysgjerrighet og lek. Barnehagen har også samarbeidet med “Fuggibaggi design” med å utforme de fysiske forholdene inne og ute i barnehagen slik at vi får visualisert at inne og uteområde gjenspeiler at vi er en Vitenbarnehage.

Noe som danner grunnlaget og den tredje pedagog slik at vi kan oppnå vår ambisjon;

”Bygnes Vitenbarnehage små og store forskere”

Som Vitenbarnehage vektlegger vi å jobbe ut fra barns viten og nysgjerrighet. Barns medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord. Barn er ”forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og inne. 

Små barn trenger erfaringer sammen med nære voksne der de opplever at det å undre seg og det å lære noe nytt er spennende saker. Deres hukommelse, språk og tenkning er under utvikling, og evnen til å undre seg vil utvikle seg sammen med sensitive og engasjerte voksne som følger barna i deres iver etter å finne ut av alle mulige ting rundt seg. Evnen til undring vokser ikke frem av seg selv, men sammen med voksne som ser hva det enkelte barn er interessert i, og viser barna at det hele tiden er noe nytt de kan finne ut av

 May Britt Drugeli