Søk plass

Sist oppdatert 28. november 2019 11:20

I Karmøy kommune har vi samordnet opptak for alle kommunens barnehager.
Søknadsfristen for samordnet opptak er 1. februar, med tildeling av barnehageplass fra 15. august. Neste søknadsfrist for samordnet opptak er 1. februar 2020.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Karmøy kommunes nettsted.

Til Karmøy kommunes nettside for søknad om barnehageplass

Du må gjerne søke om barnehageplass utenom samordnet opptak, eventuelt ledige plasser blir tildelt fortløpende.