Administrasjon

I Bygnes Vitenbarnehage har vi;

Elsbeth N. Ørjansen som er styrer i 100 % stilling.
Telefon: 52 81 23 93
E- post: elo02@karmoy.kommune.no

Du kan ta kontakt med henne dersom du har spørsmål i forhold til:
– personalet
– foresatte/ barn
– økonomi
– PPT, barn med spesielle behov
– pedagogikk

Cecilie Vedøy som er assisterende styrer i 50 % stilling.

Telefon: 52 81 23 94

E-post: cve02@karmoy.kommune.no

– overgang barnehage -skole
– lærlinger
– minoritetsspråklige barn
– IK – mat
– bleieavtaler
– vigilo og nettsider
– sikkerhetsrommet
– pedagogikk