Ledergruppen

I Bygnes Vitenbarnehage består ledergruppen av styrer, assisterende styrer (stedfortreder for styrer) og de pedagogiske lederne på den enkelte gruppe. Vi utgjør lederteamet i barnehagen vår. I vår barnehage er vi avhengig av å samarbeide for og løse arbeidsoppgavene.

Styrer har det overordnede ansvaret, mens alle i teamet har et lederansvar! Vi har som mål å lede gruppene på en slik måte at den enkelte gruppe arbeider etter de mål og arbeidsmetoder som barnehagen har valgt for å skape et godt arbeid og læringsmiljø for personal og barn. Det vil si at de pedagogiske lederne har et felles ansvar for at resultatet av arbeidet i barnehagen blir i tråd med barnehagens mål.

Vi har utdannede barnehagelærere i alle stillinger der det er krav til dette. I tillegg har vi videreutdannelse og fordypning i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, 6 – 10 års pedagogikk, småbarnspedagogikk, veiledning og ledelse. Noen har kort erfaring, mens andre har lang og bred erfaring med barnehagedrift. Felles for oss alle er at vi har svært god kompetanse innenfor barnehagefeltet.
Oversikt over pedagogiske ledere på gruppene;
Stjerne – Gro Hege Vikshåland
Kvadrat – Henriette Heggø
Trapes – Tiril Kleppe
Rektangel – Lillian Skaråsen
Trekant – Randi J. Dahl
Sirkel – Cecilie Vedøy

og Kristin Tjøsvoll